Derbyschutters

Schietstanden

10 meter

-> 5 banen beschikbaar

TOEGELATEN KALIBERS:
Enkel Lucht Geweer en Lucht Pistool , geen PPC.

Er kan enkel geschoten worden met wapens waarvoor U een geldige vergunning en of geldige licentie beschikt.

25 Meter

-> 13 banen beschikbaar

Hier wordt de voorkeur gegeven voor het schieten met handvuurwapens !

.22, .22 Short, .22 Long Rifle
6.35
7.65
.32 ACP, .Long32
.38 speciaal
.357 Magnum
9 mm, 10 mm
.40, 44 speciaal, .44 Magnum, 44/40
.45 ACP, 45 Long Colt
.30 M1
22 Hornet, 22 Magnum

50 Meter

-> 8 banen besckikbaar

Hier wordt de voorkeur gegeven voor het schieten met geweer!

PPC mogelijk. 22, .22 Short, .22 Long Rifle
.38 speciaal
.357 Magnum
9 mm
44 speciaal, .44 Magnum, 44/40
.45 ACP, 45 Long Colt
.30 M1
22 Hornet, 22 Magnum