Derbyschutters

Over onze club

Het verhaal...

Op een zomerse dag in 1978 besluiten een 8-tal vrienden die regelmatig samen kwamen in de werkplaats van Daniël De Poorter, om er te schieten met hun toen nog vrij te koop .22 geweer, dat ze eigenlijk beter een club zouden oprichten, om aldus officieel hun schietsport te kunnen beoefenen.

Er werd toen gezocht naar een geschikt lokaal, wat na lang zoeken gevonden werd in café Derby in de Zoutweg,vandaar de naam: Derby Schutters. De oprichting van een 4 lijnen tellende schietstand werd een feit, het schijventransport gebeurde volledig manueel. Aanvankelijk werd slechts geschoten met .22 geweer, maar al snel kochten sommige schutters ook een revolver of een pistool van het kaliber .22 om ook deze discipline van de schietsport te beoefenen.

Het werd ook duidelijk dat de sterke verbondenheid met een toenmalige wapenhandelaar geen goede beslissing was, en evenmin de inmenging van de café- uitbater die duidelijk de kant van de wapenhandelaar koos. Zo kwam er onenigheid binnen de club. Het was ondertussen eind 1981 en de club splitste zich, met aan de ene zijde de cafébaas, de wapenhandelaar en een 3-tal schutters en aan de andere kant een 20-tal schutters en het ganse bestuur. Deze laatsten verhuisden naar de Vaartstraat te Lembeke.

Aangekomen in de Vaartstraat in café Heidebloem werden eveneens 4 schietlijnen geïnstalleerd, in eerste instantie enkel voor geweer .22, maar na 1 jaar kwam er ook pistool en revolver bij en dit in alle kalibers. Al snel bleek de club te klein en de gehele tent werd verbouwd. Er kwam een 5de schietlijn bij en tevens werden de openingsuren uitgebreid. De club bleef maar groeien tot er uiteindelijk een 80-tal leden waren, het werd dringend tijd voor uitbreiding of verhuis, het werd dat laatste, een verhuis naar Dorp 20 te Lembeke.

Na anderhalf jaar verbouwen aan een leegstaande en vervallen koekjesfabriek kon de overstap naar Dorp 20 doorgaan, hier beschikte de club voor het eerst over schietlijnen op 25 meter, voorheen was dit steeds 12 en 10 meter. De club beschikt hier over 8 schietlijnen op 25 meter voor pistool en revolver en nog eens 8 schietlijnen op 10meter voor kogelkarabijn en luchtdrukwapens .

Voor het eerst werden ook wedstrijden ingericht, zelfs ook provinciale kampioenschappen gingen er door, en de club bleef maar groeien tot we uiteindelijk met een 320 schutters waren.

Ook hier sloeg het noodlot toe, toen de toenmalige voorzitter zijn minder goede bedoelingen wou doordrijven. Het hele bestuur met uitzondering van de voorzitter nam het besluit de club nogmaals te verhuizen, ditmaal naar de Kapellestraat te Waarschoot. Het was bang afwachten en het bleef toen een open vraag van wie gaat mee en wie blijft in Lembeke? Uiteindelijk is gebleken dat Waarschoot de goede keuze was, toch heeft het een gans jaar geduurd vooraleer sommigen de juiste stap durfden te zetten.

Derbyschutters BG pages

Aangekomen in Kapellestraat 5 te Waarschoot, het is ondertussen 2001, waren er slechts 9 schietlijnen op 25 meter en dit zonder schijventransport en zonder snelvuur installatie.

Het was opnieuw de handen uit de mouwen steken om te moderniseren en uit te breiden naar 10 lijnen. Er moest ook een 10 meter stand worden gecreëerd en hier hadden wij nog het bijkomende probleem dat de stand eigendom was van de Colt45 en wij slechts aanspraak konden maken op twee openingsdagen. Dit was voor de Derby Schutters veel te weinig en opnieuw moest worden onderhandeld met de heer Cortvriendt. Uiteindelijk werd besloten om gezamenlijk te schieten en dit over 5 dagen.

De club bleef maar groeien, de vraag naar uitbreiding was er nog steeds en na een kijkje in de kelder kwam men tot het besluit dat ook daar plaats was voor een schietstand, een schietstand van 50 meter. Daar konden slechts weinigen van dromen, maar na twee jaar hard werken en verbouwen van de kelder was het zover, we zeggen en schrijven 2007 …de Derby Schutters hadden vanaf nu ook een 8 lijnen tellende 50 meter schietstand.

We zijn ondertussen 2017 en 39 jaar Derby Schutters, de club is gegroeid tot 800 schutters en wederom dringt de vraag zich op naar uitbreiding. De club bezit een mooi stuk grond om er een schietstand op te bouwen maar de gemeente verleent geen goedkeuring en aldus blijven de vergunningen uit en wordt het moeilijk. Opgeven staat niet in ons woordenboek, als tijdelijke oplossing zal er opnieuw aan de openingsuren moeten worden gesleuteld.

Begin 2017 werd door de Colt45 beslist dat de jarenlange samenwerking niet langer kon blijven bestaan. Toen werd het uitkijken naar wat voor ons Derby Schutters mogelijk is en na lang zoeken en onderhandelen met de eigenaar en de uitbaters van het tennis gebeuren zijn we tot het besluit gekomen dat het tennisterrein vlak naast de kantine ons de beste oplossing biedt. Wij hadden er graag een dubbele schietstand van gemaakt, maar uit respect voor de tennissers word het een schietstand van 13 schietpunten met een bureel van 23 m² en een wapenkamer 50 m².

Sinds 2019 en 40 jaar Derby Schutters is het nieuwe gedeelte klaar , we zullen thans beschikken over:

  • 5 lijnen 10 m voor luchtdruk
  • 13 lijnen 25 m voor alle kalibers handvuurwapens
  • Schietlijnen 50 m voor geweer , en de club blijft maar groeien
  • “Welkom aan de nieuwe schutters”